Nawigator - szkoły dla chłopców

  • 20160609123440_05941_Kopiowanie.jpg
  • 20160609100022_00484_Kopiowanie.jpg
  • 20160609091910_00318_Kopiowanie.jpg
  • 20160610084324_04763_Kopiowanie.jpg
  • 20160609084058_00162_Kopiowanie.jpg
  • 20160610143422_01767_Kopiowanie.jpg
  • 20160610094752_01516_Kopiowanie.jpg
  • 20160610103708_01553_Kopiowanie.jpg
  • 20160609083104_02179_Kopiowanie.jpg
  • 20160609084254_02311_Kopiowanie.jpg

Opłaty

Miesięczna opłata za szkołę stanowi, obok dotacji oświatowej, główne źródło finansowania bieżącej działalności placówki.

Z opłaty tej pokrywane są wydatki bieżące jak np. wynagrodzenia nauczycieli, szkolenia kadry, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, materiały dydaktyczne, itp.

Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do szkoły może być ustalona indywidualnie dla każdej rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się Rodziców nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji dzieci w naszej szkole w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia.

Rodzice zainteresowani naszą placówką mają okazję porozmawiać z Dyrektorem Ekonomicznym i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron. Rodzinom przechodzącym przez proces rekrutacji do szkoły przekazywana jest wizja rozwoju placówek i wiążące się z nią potrzeby finansowe. Rodzice sami oceniają na ile są w stanie zaangażować się finansowo w edukację swoich dzieci.

Masz pytania?

Zadzwoń: 91 454 00 70

lub napisz: fale@fale.edu.pl

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy