Nawigator - szkoły dla chłopców

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja


 ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor 

 ANNA JACYNO
z-ca dyrektora ds. dydaktycznych 
 


BEATA KOBEK
Kierownik Sekretariatu
 


MATEUSZ KOT
Członek Rady Zarządzającej
 


ANNA MISIASZEK
Sekretariat

 

Nauczyciele

 


BARBARA ŻURAWEK
grupa "Muszelki"

 ANNA KARUT
grupa "Muszelki"
 


JUSTYNA SZULERECKA
grupa "Delfinki Szare"

 

ELIZA KOWALCZYK
(NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY)
       
 


DOROTA LACHOWICZ
grupa "Bursztynki Żółte"
 


KINGA NOWAK
grupa "Bursztynki Żółte"
zajęcia umuzykalniające
 


MONIKA CIEPLAK
grupa "Bursztynki Złote"
 


BARBARA DZIACHAN
grupa "Bursztynki Złote
 


BARBARA MURAWSKA
Religia

IZABELA KOWALCZYK
Język angielski
       
       

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy