Nawigator - szkoły dla chłopców

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja


 ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor 

 ANNA JACYNO
z-ca dyrektora ds. dydaktycznych 
 brak


BEATA KOBEK
Kierownik Sekretariatu
 


MATEUSZ KOT
Członek Rady Zarządzającej
 brak


ANNA MISIASZEK
Sekretariat

 

Nauczyciele

 


Anna Zdybel-Kusiak
grupa "Muszelki"

 Monika Cieplak
grupa "Muszelki" - nauczyciel wspomagający
 

Monika Skoropada
grupa "Delfinki"

 


Sylwia Kokocińska
grupa "Delfinki" - nauczyciel wspomagający
       
 
Anna Dynakowska
grupa "Bursztynki Pomarańczowe"
 
Kinga Nowak
grupa "Bursztynki Żółte"
zajęcia umuzykalniające
 

Dominika Skoropada
grupy "Bursztynki Złote" 
"Bursztynki Pomarańczowe"
- nauczyciel wspomagający
 

Barbara Dziachan
grupy "Marynarze" i "Żeglarze"
- nauczyciel wspomagający

 


Małgorzata Skorasińska
grupa "Marynarze"

Dorota Lachowicz
grupa "Żeglarze"  Wioletta Wysługocka
Religia
  Izabela Kowalczyk
Język angielski
 

Olga Szałas
Język niemiecki
   

Agnieszka Hapoń
Język angielski
 

Marta Koniarska
Zajęcia umuzykalniające
   

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy